PRESIDENT I KSSH

Z. Kol Nikollaj

Tel/Fax: +355 42 47 7284

Mob: +355 68 20 47 583

Email: kssh@kssh.org

ZËVENDES PRESIDENTE E KSSH

Znj. Anisa Subashi

Mob: +355 69 21 57 885

Email: kssh@kssh.org

DEPARTAMENTI I ORGANIZIMIT DHE EDUKIMIT

Z. Nikoll Doci

Tel/Fax: +355 42 47 7285

Email: kssh@kssh.org

DEPARTAMENTI I MARRËDHENIEVE ME JASHTË

Znj. Anisa Subashi

Tel/Fax: +355 42 47 7285

Mob: +355 69 21 57 885

Email: qtsssh@kssh.org; kssh@icc-al.org

DEPARTAMENTI I MARRËDHENIEVE ME PUBLIKUN

Z. Ardjan Kola

Tel/Fax: +355 4 247 7285

Email: info@kssh.org

DEPARTAMENTI EKONOMIK & PRONA

Znj. Aida Llazani

Tel/Fax: +355 42477285

Mob: +355 694013815

Email: finance@kssh.org; prona@kssh.org

DEPARTAMENTI JURIDIK

Znj. Albana Llapi

Tel/Fax: +355 42477285

Email: kssh@kssh.org

QENDRA E TRAINIMIT DHE STUDIMEVE SINDIKALE TË SHQIPËRISË - QTSSSH

Znj. Anisa Subashi

Drejtore

Tel/Fax: +355 42477284

Mob: +355 692157885

Email: qtsssh@kssh.org; a_subashi@yahoo.com

QENDRA E TRAINIMIT DHE STUDIMEVE SINDIKALE TË SHQIPËRISË - QTSSSH

Dr. Nikoll Doci

Researcher

Tel/Fax: +355 42477284

Email: kssh@kssh.org